Online Randevu E-Sonuç
العربية العربية English English Türkçe Türkçe

Standart bir nörolojik muayene öykü alma, bilinç ve yüksek kortikal fonksiyonların muayenesi, kraniyel sinirler, motor sistem, duysal sistem, refleksler, serebeller muayene ve sinir germe testlerinden oluşur.

Klinik Nöroloji, beyin ve omurilikten oluşan merkezi sinir sistemi ve onun uzantısı olarak baş ve bütün vücuda dağılan periferik sinirlerin, kasların, sinir ve kasları çevreleyen destek dokularının hastalıkları ile bu dokuların beslenmesini sağlayan kan damarlarının etkilendiği hastalıkların tanı veya teşhisini koymak ve tedavilerini düzenlemek ile uğraşan bir tıp uzmanlığı alanıdır. Bir Nöroloji uzmanı asistan olarak eğitim aldığı süreçte klinik nöroloji pratiği (anamnez alma, nörolojik muayene, nörolojik görüntüleme ve labaratuvar incelemeleri ile tanı koyma ve tedavi süreçlerini planlayıp uygulama) yanısıra, klinik psikiyatri, iç hastalıkları (dahiliye), gelişim nörolojisi (çocuk nörolojisi), nörofizyoloji (EMG, EEG, SEP, VEP, BAEP ) nöroradyoloji eğitimlerini alırlar ve bütün bu alanların bilgilerini nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanırlar. Son on yılın en büyük gelişmelerinden birisi olan “Transkranial Manyetik Stimulasyon, (TMS)” ve “Motor Evoked Potential, MEP” uygulamaları Nöroloji uzmanının etki alanını genişletmektedir.

Nörolojik hastalıklar denince migren ve diğer baş ağrıları, serebrovasküler hastalıklar (beyin-damar hastalıkları), felçler, hareket bozuklukları (Parkinson, distoniler vb.), bunama ya da demans veya unutkanlık ve bellek bozuklukları (alzheimer hastalığı ve diğer demans yapan durumlar), sara (epilepsi), uyku bozuklukları, periferik sinir hastalıkları (polinöropati, tuzak nöropatiler, Guillain Barre Sendromu vb), kas hastalıkları (miyopatiler), sinir sistemi infeksiyonları (ensefalitler), beyin ve omurilik tümörleri, konuşma bozuklukları, dikkat bozuklukları, davranış bozuklukları, bel fıtıkları, boyun fıtıkları, omurga hastalıkları (skolyoz) ve omurilik hastalıkları, demiyelinizan hastalıklar (multiple skleroz MS, nöromyelitis optica NMO, optic nörit vb), çocuklarda mental motor retardasyona neden olan hastalıklar gibi sinir sisteminin kendisine ait hastalıklar yanısıra diğer sistemik hastalıkların sebep olduğu nörolojik durumlar (diyabet ve/veya diğer endokrinolojik hastalıklar, hipertansiyon, romatolojik hastalıklar, akut ve kronik enfeksiyonlar, hematolojik hastalıklar, onkolojik hastalıklar) gibi çok geniş bir hastalık grubu ile karşı karşıya kalıyoruz.

Kurumsal Özel Yenivizyon Tıp Merkezi Barış Mahallesi Suadiye Caddesi No: 148/A Yenimahalle
0(312) 335 4838