Nöroloji

image

Nöroloji

NÖROLOJİ

Nöroloji merkezi sinir sistemine ait beyin, beyincik, beyin sapı, omurilik ile birlikte çevresel sinir sistemine ait tüm sinirlerin ve kasların hastalıkları ile ilgilenen tıp dalıdır.

Nöroloji branşı hasta – hekim ilişkisinin çok önemli olduğu bir branştır. Çünkü tedavi başladıktan sonra hasta – hekim ilişkisinin çok yakın olması gerekir. Nöroloji, ilaç değişiklikleri, doz artımı, düşümü gibi değişikliklerin sık yapıldığı bir daldır.

Bundan dolayı, nörolojik hastalıkların tedavisinde sık aralıklarla, nörolojik muayeneler ve kontroller yapılmalıdır.